Forsiden Om os Lejebetingelser Kontakt
Værktøjer
Nyheder
Kontakt
Søg
Bøjlund Maskinudlejning
Pindbrovej 34
9430 Vadum
Tlf: +45 4058 0690

CVR: 1633 5207

Find vej >>
..// FORSIDE / LEJEBETINGELSER

Lejebetingelser...

Der betales for det lejede materiel ved afhentning eller tilbagelevering. Ved længere tids leje betales der en gang om måneden.

Der skal forevises billede legitimation ved afhentning. Alt skal betales kontant eller med dankort. dette gælder også firmaer

Der betales leje indtil det lejede materiel er tilbageleveret, Også selv om lejer ikke bruger det, da det jo ikke kan udlejes igen før det er tilbage.

Det kan ikke forventes at lejer kan beholde det lejede materiel længere tid end aftalt, da det kan være reserveret af andre. Forsinkelse skal straks meddeles.

Udlejer kan til hver tid kræve betaling af depositum. (vil normalt blive opkrævet ved udlejning til firmaer)

Lejer har pligt til at tilbagelever det lejede materiel i rengjort stand og uden skader. For manglende rengøring betaler lejer timeløn til udlejer for rengøring

Maskiner der køre på benzin eller diesel skal tankes helt op inden tilbage levering.

Ved skader som skyldes forkert betjening eller misbrug vil lejer blive afkrævet det fulde beløb til udbedring.

Lejer betaler udover leje også for forbrug af: - Bensin,diesel,skæreskiver,diamantskiver,slibepapir, mm.

Ved kørsel til maskinstop som skyldes lejers fejlbetjening, betaler lejer timeløn til udlejer.

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af driftstop af det lejede materiel

Fejl på det lejede materiel skal straks meldes til udlejer.

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skade på ting eller personer som følge af brug af det lejede materiel.

Det er alene lejers ansvar at det lejede materiel transporteres og bruges lovligt ifølge færdselsloven og arbejdstilsynet.

Det er lejers ansvar at det lejede materiel opbevares forsvarligt og bag lås så tyveri undgås.
Større maskiner er kaskoforsikret men lejer vil blive opkrævet selvrisiko.
tyveri eller totalskade af mindre maskiner/værktøj vil være for lejers regning det er lejers ansvar selv at sørge for at hans indboforsikring dækker lejet værktøj.


 © 2009 Bøjlund's Maskinudlejning Admin